Portekizde açılan dava by @EsenZafer2

Portekizde açılan dava sonucu Mahkeme PCR testini güvensiz bularak Karantina kararını kaldırdı

https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-unzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/


Mahkemenin gerekçeleri …Tıbbi teşhis, yalnızca bir doktorun yasal olarak uygulamaya yetkili olduğu ve bu doktorun tek başına ve tamamen sorumlu olduğu tıbbi bir eylemdir. Herhangi bir devlet kurumu veya mahkeme dahil hiçbir kişi veya kuruluş böyle bir yetkiye sahip değildir.


Birini hasta veya tehlikeli ilan etmek Azor Bölgesel Sağlık Otoritesinin işi değildir. Bunu sadece bir doktor yapabilir. Kimse, türü ne olursa olsun, bir laboratuvar testinin sonucunun otomatik, idari bir sonucu olarak bile, kararname veya kanunla hasta veya sağlık için tehlikeli


ilan edilemez….ek olarak mahkeme.. bu beyannamenin gerektirdiği bilgilendirilmiş onamın PCR testi yapılan kişilerden alındığına dair kanıt sunmayarak Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 6. Maddesini ihlal ettiğini tespit etti. Kendilerine uygulanan zorunlu


karantina önlemlerinden şikayetçi oldu…’Şu anda mevcut bilimsel kanıtlara dayanarak, bu test [RT-PCR testi] kendi başına pozitifliğin SARS-CoV-2 virüsüyle bir enfeksiyona karşılık gelip gelmediğini kesin olarak belirleme yeteneğine sahip değildir ve


Birkaç nedenden dolayı ikisi çok önemlidir: testin güvenilirliği kullanılan döngülerin sayısına bağlıdır; Testin güvenilirliği mevcut viral yüke bağlıdır… İşte normal mahkemeler böyle kanuna uygun karar veriyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top