میدانید چرا دولت قادر به کنترل و مهار قیمت ارز و سکه نیست؟ چون اصلا قرار نیست آنها را کنترل و مهار کند! «ناکارآمد»است؟بله،اما این موضوع ربطی به کارآمدی ندارد! قیمت سکه به 4.5میلیون و دلار به 12 هزار رسیده،چون شما در مرحله چهارم«شوک درمانی»قرار دارید. رشته توئیت زیر را بخوانید:


Top