Στην ιστοσελίδα (https://t.co/6HMg9bgoxQ) μπορείτε να κατεβάσετε νευροψυχολογικά τεστ για τις κλινικές ή ερευνητικές δραστηριότητες σας. Τα τεστ παρέχονται δωρεάν.

sites.google.com/view/neuropsyx…


Αυτά τα ελληνικά τεστ , όπως και οι εκδόσεις τους σε άλλες γλώσσες, έχουν δημιουργηθεί για να διανεμηθούν δωρεάν σε ερευνητές και κλινικούς για την για την γνωσιακή (νοητική), συναισθηματική, ή/και συμπεριφοριστική αξιολόγηση των ανθρώπων.


Εάν έχετε σταθμίσει ή έχετε πρόσβαση σε κάποιο νευροψυχολογικό τεστ (π.χ., δοκιμασία, αξιολόγηση, ή ερωτηματολόγιο) το οποίο δεν βρίσκεται στην ιστοσελίδα και μπορεί να διανεμηθεί δωρεάν, τότε παρακαλώ επικοινωνήστε στο panagiotiskourtesis1983@gmail.com


Στείλετε το τεστ (pdf μορφή), τις οδηγίες χορήγησης (pdf μορφή), μια μικρή περιγραφή, και την δημοσίευση της στάθμισης του τεστ.


Όταν χρησιμοποιήσετε στην ερευνά σας κάποιο από τα παρακάτω νευροψυχολογικά εργαλεία, τότε στο άρθρο σας αναφερθείτε στην επιστημονική δημοσίευση, οποία επικύρωσε/στάθμισε το αντίστοιχο νευροψυχολογικό εργαλείο. Η επιστημονική δημοσίευση ειναι κάτω από τον σύνδεσμο λήψης.


Top